تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ | ۸:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : مهراوه ضیغمی

جای شما خالی برف مفصلی اینجا امد که ٢ روز تعطیل شد من از فرصت استفاده کردم و یه برف بازی مشت تو حیاط کردم البته بعد از پوشیدن لباس گرم به اندازه کافی

خودمو پرت می کردم روی برفا و برفا را برمی داشتم می پاشیدم هوا از برفا برمی داشتم و به لپم می زدم و می گفتم سرد تازه در ساخت ادم برفی هم به بچه های ساختمون کمک کردم

من و آدم برفی

همه بچه های ساختمون

حجم پوشش