تعطیلات خود را چگونه گذراندید

البته بر همگان واضح و مبرهن است که تعطیلات خودش می گذرد و به ما کار ندارد

من تعطیلات خود را صرف بابایم کردم اخر 20 روز مانده به عید مادرم به سفر کاری یکماهه ای رفت تا مکه  و بابا را به من سپرد و تمام هم و غم شده بود بابا هفته اول که من بودم و بابا و بالطبع فرصت هیچ کاری نداشتم همش به فکر اب و غذا و راحتی بابا بودم و اینکه جای خالی مامان را احساس نکند هفته دوم که عمه به کمکم امد کمی وضع بهتر شد و در کارها کمک من می کرد تمام عید را هم رفتیم قم انجا خیلی به من خوش گذشت چون بابا را به بقیه سپردم و به خودم رسیدم بیشتر وقتها با عموها و پسرعموها به پارک می رفتم و بازی می کردم چند بار هم رفتم باشگاه و جای شما خالی انقدر ورزش کردم که از نفس افتادم یکبار هم رفتیم موزه تاریخ طبیعی قم و کلی جک و جونور دیدم تازه برنامه فیتیله و کلاه قرمزی هم بود که کلی سرم را گرم می کرد یک اسکوتر هم خریده بودم که کلی کیف داشت.  اخر تعطیلات هم امدیم خانه تا مامان بیاید و بر ای من سوغاتی بیاورد

خسته از مهد کودک و بی رمق حتی برای دراوردن لباس

کتاب ناطق

داخل سبد توپ

موزه حیات وحش قم

خسته از راه طولانی بازگشت به خانه

/ 1 نظر / 104 بازدید
مسافر

وبلاگ مطهره رو انتقال دادم اینجا http://mihmanezamin.persianblog.ir/ در پناه خدا [گل][قلب]